Fair Trade

Å markedføre sitt varemerke sammen med Fairtrade skaper økt tillit og vitner om bevissthet. 
Bestill Fair Trade merkede produkter som støtter Fair Trade sitt råvareprogram.
Hver gang du velger Fair Trade bidrar du til at:
• Bøndene og arbeiderne får bedre økonomiske villkår  •  Fair Trade-premier til investeringer i lokalsamfunnet og virksomheter  
• Barnearbeid og diskriminering motvirkes  •  Demokratiutvikling og organisasjonsrett fremmes  •  Miljøhensyn og økologiske produkter fremmes