Produktundersida - Offert

Forespørsel

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kjøpsinformasjon

Følgende kjøpsinformasjon gjelder om ikke annet er avtalt mellom Presenta og kjøperen.

PRISER
Alle priser gjelder eksklusiv merverdiavgift, EXW Presenta sine respektive lager i Norge. Den seneste daterte prislisten, eller et skriftlig tilbud, er bindende for Presenta. Presenta bekrefter alltid en ordre gjennom en skriftlig ordrebekreftelse. Endringer i kostnader som ikke er påvirket av Presenta, som tollavgifter, vareavgifter, valuta m.m som inntreffer før levering av bekreftet ordre har skjedd, gir Presenta rett til å justere bekreftede priser. I debiterte fraktkostnader inngår frakt, emballasje og pakking om ikke annet framkommer av tilbudet.

DELLEVERING
For delleveringsordrer gjelder prisene i ordrebekreftelsen. Endringer som følge av kostnader som ikke er påvirket av Presenta gir Presenta rett til justering av prisene. Delleveringsordrer leveres automatisk til kunde senest på leveringsdato angitt i ordrebekreftelsen, dersom kunden ikke har endret leveringsdato senest 4 uker på forhånd.

En skriftlig delleveringsavtale vil måtte signeres ved opprettelse av en delleveringsordre.

BETALNINGBETINGELSER
For kredittgodkjente kunder gjelder betaling mot faktura, 14 dager netto, om ikke annet er avtalt på forhånd. Ved betaling etter forfallsdato debiteres gjeldende morarente. For ikke kredittgodkjente kunder gjelder forskuddsbetaling eller bankgaranti.

Presenta Norge AS har eiendomsretten til leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av evt. renter og omkostninger er betalt i sin helhet, i.h.t. pantelovens §3-14 til 3-22.

LEVERINGSBETINGELSER
Alle varer leveres EXW Presenta sine respektive lager i Norge. Leveringsdato, leveringsmåte samt øvrige leveringsbetingelser framgår av ordrebekreftelsen. Presenta reserverer seg av produksjonstekniske årsaker for kvantitetsavvikelse på inntil +/- 10%.

Dersom kunden ikke er tilstede ved utlevering av varene, og transportør må returnere til terminal, vil det kunne tilkomme ekstra kostnader. Blir varene lagt på lager mer enn 3 dager før ny levering kan skje vil det kunne tilkomme ytterligere kostnader for lagerleie. Endre leveringsadressen etter at varene har forlatt Presenta sitt lager vil ekstra kostnader kunne tilkomme ved endring av adresse underveis.

NORMALLEVERING
Varene leveres i henhold til bekreftet leveringsdato i ordrebekreftelsen. Levering kan også skje tidligere enn den angitte leveringsdato.

EKSPRESSLEVERING
Kundens ordre overvåkes og prioriteres hos Presenta foran normal leveringer. For denne tjenesten kan det tilkomme ekspress tillegg. Dersom det kreves ekspress frakt eller lignende for at bekreftet leveringsdato skal kunne overholdes, debiteres kunden for faktisk kostnad.

TRANSPORTSKADER
Presenta er ikke ansvarlig for transportskader som oppstår mellom Presenta sitt lager og kunden (ref. leveringsbetingelser). Oppdages det transportskader på leverte varer, skal dette registreres umiddelbart på plassen og reklameres av kunden overfor transportør.

GARANTI
Presenta garanterer at den leverte varen oppfyller norske myndigheters krav, samt at varen er feilfri på tidspunktet varen forlater vårt lager.

REKLAMASJON
Reklamasjon må være registrert hos Presenta innen 8 dager etter mottak av varen og framsettes skriftlig. Reklamasjonen omfatter ikke transportskader (se avsnitt for leveringsbetingelser)

RETURRETT
Presenta sine produkter produseres spesielt for kunden. Kjøpet er derfor bindende.

ØVRIGE BETINGELSER
Dersom en bekreftet ordre avbestilles før leveringen har skjedd, har Presenta rett til å belaste kunden for faktisk påløpte kostnader.

Annullering av delleverings ordre som skjer etter at kunden har mottatt første dellevering aksepteres ikke.

Presenta forbeholder seg retten til å benytte materiell og kundens navn i forbindelse med egen profilering.

Det tas forbehold om at innhold i sammensetninger kan bli korrigert ut fra leveringssituasjonen til våre leverandører. Eventuelle utsolgte produkter vil i så fall bli erstattet av tilsvarende produkter av samme pris og kvalitet.

Presenta reserverer seg for trykk- og skrivefeil i prislister og kataloger.

Tilbudskurv
Tilbudskurven din er tomÅtervänd till butiken
Calculate Shipping
Produktundersida - Offert

Forespørsel