Produktundersida - Offert

Forespørsel

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Miljøpolicy

Presentas virksomhet innehar en viss påvirkning på miljøet. Vi streber derfor hele tiden etter å redusere vår miljøpåvirkning så langt det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Dette arbeid gjør vi i samarbeid med våre leverandører. For stadig å redusere vår miljøpåvirkning jobber vi aktivt med:

  • Å kontinuerlig informere Presentas ansatte om virksomhetens miljøpolicy og dermed påse at de har gode kunnskaper om vårt miljøarbeid, men også om miljø generelt. Presenta skal ha kjennskap til gjeldende regelverk og etterleve dette.
  • Å informere om Presentas miljøpolicy ved innkjøp av varer, påvirke våre leverandører til at vi sammen reduserer vår miljøpåvirkning, samt alltid overveie dette nøye ved valg av leverandører.
  • Å i samarbeid med våre distributører tilstrebe miljøvennlig transport med lavt drivstofforbruk og lave utslipp av miljøskadelige stoffer.
  • Å spare og der det er mulig å effektivisere energiforbruket vårt, både av miljø- og kostnadshensyn.
  • Å stadig forbedre håndteringen av resirkulerbare restprodukter. En del av dette er å aktivt arbeide for å utvikle våre produkter i en retning der miljøhensyn er en viktig del av vårt kvalitets konsept.
Tilbudskurv
Tilbudskurven din er tomÅtervänd till butiken
Calculate Shipping
Produktundersida - Offert

Forespørsel